TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP SINH VIÊN TÀI NĂNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021.

24-12-2021

Chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

24-12-2021

Chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN DÀNH 20 PHẦN TRĂM CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN DÀNH 20% CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2022

24-12-2021

Chi tiết