Phòng Thực hành, Thí nghiệm

Các phòng Thực hành/Thí nghiệm được trang bị đầy đủ các Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

20-01-2022

Chi tiết

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN

17-12-2021

Chi tiết

Danh sách thành viên Trung tâm thực hành Điện - Điện tử

Danh sách cán bộ

19-07-2021

Chi tiết

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

02-06-2021

Chi tiết