GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngày: 02-06-2021 - Người soạn: Supper Admin

FACULTY OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

Địa chỉ: Tòa nhà B5, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Khoái Châu - Hưng Yên
Tel  : 0221.3713087
Fax : 0221.3713087
E-mail: 
khoadiendientu.utehy@gmail.com

TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Phạm Ngọc Thắng

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Viết Ngư
TS. Đỗ Tuấn Khanh

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 • Khoa Điện-Điện tử được thành lập năm 1997 trên cơ sở Ban Điện-Điện tử (được thành lập năm 1991), khi đó là Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 1, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo Giáo viên kỹ thuật, Kỹ thuật viên bậc cao đẳng cho hai ngành Kỹ thuật điện và Kỹ thuật điện tử.
 • Năm 2003, Trường được nâng cấp thành Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, khoa Điện-Điện tử là một trong các Khoa phát triển hàng đầu được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học; Qua hơn hai mươi lăm năm xây dựng và phát triển, Khoa đã có những bước tiến mạnh mẽ và vững chắc cả về đội ngũ cán bộ giảng dạy và quy mô, chất lượng đào tạo.   
 • Số lượng cán bộ giảng viên tính đến thời điểm hiện tại là 66, trong đó:

             - PGS. TS: 8
             - TS: 12
             - Nghiên cứu sinh: 17
             - Thạc sĩ : 28
             - Cử nhân (giáo vụ): 2

 • Lưu lượng sinh viên hàng năm: > 2.000


NHIỆM VỤ
        Đào tạo :
1.    Trình độ Tiến sỹ: Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

2.    Trình độ Thạc sỹ: 3 chuyên ngành

 • Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện tử-truyền thông)
 • Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa
 • Chuyên ngành Kỹ thuật điện (Hướng Hệ thống điện)


3.     Trình độ Đại học: Đào tạo Kỹ sư ngành Điện-Điện tử, các chuyên ngành:

 • Tự động hóa công nghiệp
 • Điều khiển tự động
 • Điện công nghiệp
 • Điện tử công nghiệp
 • Điện tử viễn thông
 • Kỹ thuật điện lạnh công nghiệp và dân dụng
 • Hệ thống điện


 Chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học: Các lĩnh vực:

 • IoT
 • Các hệ thống điều khiển và giám sát công nghiệp
 • Đo lường-Cảm biến
 • Kỹ thuật truyền thông
 • Kỹ thuật điện tử ứng dụng
 • Điện công nghiệp

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA:
 

STT Tên bộ môn Trưởng/Phụ trách bộ môn
1 Kỹ thuật điện tử TS. Nguyễn Văn Vinh
2 Điều khiển và tự động hóa TS. Trần Quang Phú
3 Kỹ thuật điện TS. Đoàn Văn Điện


TRUNG TÂM TRỰC THUỘC KHOA
 

STT Tên trung tâm Giám đốc
1 Trung tâm thực hành Điện, Điện tử ThS. Nguyễn Thành Long

Tạo bản IN