Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT ngày 18 tháng 6 năm 2021 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT ngày 18 tháng 6 năm 2021- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

24-12-2021

Chi tiết

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT 18/6/2021 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT 18/6/2021 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

24-12-2021

Chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN DÀNH 20 PHẦN TRĂM CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN DÀNH 20% CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CHO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY NĂM 2022

24-12-2021

Chi tiết