KẾ HOẠCH HỌC TẬP MÔN HỌC: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP & NHẬN THỨC CÔNG NGHỆ K4(NEW)

Kế hoạch học tập môn học ĐHNN&NTCN K14 có thay đổi. về điạ điểm.
Trung tâm Thực hành Đ-ĐT thông báo kế hoạch thực hiện học: Định hướng nghề nghiệp và Nhận thức công nghệ cho các lớp K14. Đề nghị các GVCN và cán bộ lớp Triển khai theo kế hoạch.
- Tối Chủ Nhật 25 tháng 12 năm 2016 19h30. Toàn bộ sinh viên K14 Khoa Điện - Điện tử tập trung tại hội trường B2 để nghe phổ biến về Nội dung học tập Nhận Thức Công Nghệ. Khi đi mang theo sổ và Bút để ghi chép.


Tải lịch tại đây: Lịch học ĐHNN&NTCN

Tác giả bài viết: Thành Long

Nguồn tin: Trung tâm TH Điện - Điện tử