Lịch thi đấu bóng đá nam LCĐ Điện - Điện Tử

Lịch thi đấu bóng đá nam LCĐ khoa Điện - Điện tử.
Trận đấu Đội 1 Đội 2 Ngày Thời gian Kết quả Ghi chú
1 Đ. ĐT K11.5 Đ. ĐT K10.1 20.3.2014 14h00    
2 Đ. ĐT K10.2 Đ. ĐT K9.2 20.3.2014 15h00    
3 Đ. ĐT K11.8 Đ. ĐT K10.3 21.3.2014 8h00    
4 Đ K10LN Đ. ĐT K42.1 21.3.2014 9h00    
5 Đ. ĐT K10.4 Đ. ĐT K10.5 21.3.2014 14h00    
6 Đ. ĐT K11.7 Đ. ĐT K9.1 21.3.2014 15h00    
7 Đ. ĐT K9.4 Đ. ĐT K11.2 22.3.2014 8h00    
8 Đ. ĐT K43.1 Đ. ĐT K11.1 22.3.2014 9h00    
9 Đ. ĐT K11.4 Đ. ĐT K11.3 22.3.2014 14h00    
10 Đ. ĐT K11.6 Đ. ĐT K42.2 22.3.2014 15h00    
11 Đ. ĐT K8.1 Thắng trận 1 24.3.2014 8h00    
12 Thắng trận 2 Thắng trận 3 24.3.2014 9h00    
13 Thắng trận 4 Thắng trận 5 24.3.2014 10h00    
14 Thắng trận 6 Thắng trận 7 24.3.2014 13h00    
15 Thắng trận 8  Thắng trận 9 24.3.2014 14h00    
16 Thắng trận 10 Nhì tốt nhất 24.3.2014 15h00    
  Tứ kết        
17 Thắng trận 11 Thắng trận 12 25.3.2014 8h00    
18 Thắng trận 13 Thắng trận 14 25.3.2014 9h00    
19 Thắng trận 15 Thắng trận 16 25.3.2014 14h00    
20 Thắng trận 16 Nhì tốt nhất 17,18,19 25.3.2014 15h00    
  Bán Kết        
21 Thắng trận 17 Thắng trận 18 26.3.2014 8h00    
22 Thắng trận 19 Thắng trận 20 26.3.2014 9h00    
  Chung Kết        
23 Thắng trận 21 Thắng trận 22 26.3.2014 15h30