07:14 +07 Thứ năm, 29/07/2021

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 373

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15133

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285994

Trang nhất Home » Giới thiệu

Sứ mạng và mục tiêu trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2117/QĐ-ĐHSPKTHY

ngày 31 tháng 12 năm 2016)

1. SỨ MẠNG

Đào tạo theo định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và giáo dục nghề nghiệp; Cung cấp nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ, tri thức khoa học và  sáng tạo, với phong cách làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; Là cơ sở nghiên cứu, truyền bá tri thức khoa học công nghệ, giáo dục nghề nghiệp cho cộng đồng xã hội và doanh nghiệp.

2. TẦM NHÌN

Trở thành trường đại học trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, hội nhập quốc tế, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng, tạo dựng được những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 bằng những đổi mới liên tục trong các lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và giáo dục nghề nghiệp.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Khoa học, sáng tạo, tiên tiến;

- Hội nhập, hợp tác, chuyên nghiệp;

- Minh bạch, chất lượng, uy tín;

4. TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG

“Nhân đức, nhân tài, nhân trí thức

Sáng tạo tương lai, phục vụ nhân dân”

5. MỤC TIÊU:

5.1. Mục tiêu chiến lược:


   1. Xây  dựng và phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trở thành một trường Đại học trọng điểm của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

   2. Phát triển bền vững Nhà trường trong xu hướng hội nhập quốc tế.

   3. Đào tạo định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và giáo dục nghề nghiệp

   4. Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu sâu rộng của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, phát triển một số lĩnh vực mũi nhọn như vật liệu

 

  5.2. Mục tiêu cụ thể:

 

- Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn về khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và giáo dục nghề nghiệp, có kỹ năng thực hành giỏi, phẩm chất chính trị rõ ràng, lối sống đạo đức trong sáng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng tin học và ngoại ngữ giỏi đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trong chiến lược phát triển đất nước và đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học làm trọng tâm trên cơ sở đổi mới chương trình đào tạo theo chương trình ứng dụng tiên tiến của Châu Âu phù hợp với đặc điểm và điều kiện của Việt Nam.

- Đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

- Đảm bảo đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chú trọng nâng cao chất lượng về chuyên môn, ngoại ngữ, tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên phát huy năng lực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Tăng cường mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu, đặc biệt là hợp tác nghiên cứu ứng dụng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu; Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng để phát triển đội ngũ nghiên cứu; Xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học hợp lý.

 - Huy động các nguồn lực tập trung xây dựng Trường theo quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt của sinh viên ở mức tốt nhất.

- Xây dựng cơ sở vật chất, giảng đường, trang thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại, đồng bộ; hệ thống thư viện, tư liệu giảng dạy và học tập tiên tiến, hiện đại.

- Thiết kế hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy, quản lý tích hợp, tập trung và hiện đại đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, giảng dạy và quản lý.

- Từ năm 2018 đến 2020, hoàn thành đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo. Từ năm 2021 đến 2030, phấn đấu hoàn thành đánh giá ngoài 10 chương trình đào tạo còn lại.

- Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; chủ động hội nhập trong khu vực và trên thế giới.

- Sinh viên, học viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trung tâm của quá trình đào tạo; được đào tạo toàn diện về: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ, tri thức khoa học và sáng tạo, phong cách làm việc chuyên nghiệp, có kỷ luật và lối sống văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và khu vực.